Bebeklerde ve Çocuklarda Geç Konuşmanın Nedenleri ve Tedavisi
  1. Ana Sayfa
  2. Çocuk Hastalıkları

Bebeklerde ve Çocuklarda Geç Konuşmanın Nedenleri ve Tedavisi

0

Çocuklarda Geç Konuşma

İlk beş ayını doldurmaya yakın bebekler, bir takım sesler çıkarır. Bu sesler, başta anne olmak üzere çevredekilerin çıkardığı seslerin taklidi biçimindedir. Anlamlı kelimeleri ilk söylediği yaş aralığı ise 8. ile 18. ay arasındadır. Önceleri tek heceli kelimeler çıkarılırken zamanla daha çok heceli kelimelere geçilir. Ama bu kelimeleri sadece yakınları anlayabilmektedir. 2 yaşına gelen bir çocuğun bildiği kelime sayısı iki yüze yakındır. Çocuğun ilk başta dili anlaşılmakta, ardından zamanla dili kullanmaya başlamaktadır. Çocuğun genetik olarak belirlenen konuşma yaş aralığı ile konuşmak için zorunlu olan dil, dudak ve diş benzeri sesin çıkmasına yarayan organların gelişim düzeyi, çocuğun zeka gelişimi, fiziki ve psikolojik durumu, soysa çevresi ile etkileşimi, çocuğun dil gelişimi üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Bebeklerde Geç Konuşma

Psikolojik açıdan konuşma gecikmelerinde zihinsel gelişim geriliği veya otizm benzeri sık görülen gelişim bozuklukları ve sağırlık benzeri duyu eksiklikleri dikkate alınmalıdır. Çocuğun konuşmanın dışında motor ve iletişimin başka kısımlarında da kendi yaşında olan çocuklardan daha geride gelişim gösteriyor olması halinde zihinsel gelişi geriliği akla getirilebilir. Konuşma dışındaki başka iletişim bölgelerinde de problemlerin olduğu otistik çocuklarda göz teması kuramama, değişiklik göstermeyen davranışlar ve en önemlisi dönebilen cansız cisimlere ilgi gösterme benzeri fark edilen başka durumlar da incelenmelidir.

Başta anne, baba veya bakıcı olmak üzere çocuğun bulunduğu mekânda konuşmayı sevmeyen kişilerin olması çocukların anlatmak istediklerini işaretleri kullanarak anlatmaya yöneltmektedir. Bu sebeple konuşmaya gerek görmeyen çocukların, aynı yaştaki diğer çocuklarla iletişime geçtiği kreş döneminde dil gelişimi hız kazanmaktadır.

Dil gelişim, yaşındaki diğer çocuklara oranlar geri olan çocuklarda nitelenen fiziksel veya psikolojik bozuklukların incelenmesi, dil gelişiminin gözlemlenmesi ve yardımcı olunması amacıyla uzman değerlendirmesi yapılmalıdır.  Çocuk psikiyatrisi, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ve çocuk nörolojisi uzmanları problemlerin değişik kapsamlarda incelenmesini yapmakta, zorunlu gördüklerinde ise konuşma tedavisine başvurmalarını sağlamaktadır.

Yorum Yap